top of page

Golf på Kulturmark

En bana med lång historia

Billeruds GK är Värmlands näst äldsta golfklubb. De första nio hålen, ritade av Douglas Brasier, stod klara 1964. Det skulle dock dröja till 1977 innan 18-hålsbanan stod klar. Sedan dess har det gjorts åtskilliga ombyggnader och förbättringar av banan – inte minst för att ge en säkrare bana.

Det var i augusti 1959 som banbygget inleddes. Billeruds AB hade beslutat bygga en golfbana och några anställda hade fått i uppdrag att hitta en lämplig plats. Valet föll på Valnäs gård, vackert belägen vid Ekholmsjön och i Billeruds ägo. Jordbruket var nyligen nedlagt och den vackra herrgården revs ungefär samtidigt som banbygget inleddes. Flygelbyggnaderna stod dock kvar och kom att fungera som klubbhus.

Billeruds AB var vid den här tiden en av Sveriges främsta skogsindustrikoncerner med huvudkontor i Säffle och fabriker i bland annat Säffle, Grums och Segmon. Golfbanan var ett sätt att berika de anställdas fritid. Bolagets engagemang blev inledningsvis så stort att klubben självklart skulle heta Billeruds GK. Det är för övrigt ovanligt med golfklubbar som fått sitt namn efter ett företag. Billeruds AB svarade för det ekonomiska, och i spetsen för det hela stod Åke Pihlgren och Gunnar Hindemark, disponent respektive ekonomichef i bolaget. Själva banbygget sköttes av Billeruds Jordbruks- och Skogsförvaltningar.

1961 hade klubben 86 medlemmar, men medlemsantalet steg så sakteliga och i början av 1970-talet beslutades att banan skulle byggas ut till 18 hål. Nils Sköld anlitades till att rita nya hålen. 1977 stod Värmlands tredje 18-hålsbana klar för spel. Mycket har hänt sedan dess. Nytt bevattningssystem, grästee och en successiv ombyggnad för att ge ett säkrare spel och möta ett ökat speltryck. 2004 hade klubben 1400 medlemmar.

De senaste åren har klubben satsat på upprustning av banan – nya diken har grävts, skogsdungarna har gallrats ur och inte minst har man satsat på sjökontakten. Billeruds GK kan som enda golfklubb i Sverige stoltsera med epitetet ”vänerutsikt från samtliga hål” …

Golfbanan är byggd på kulturmark. Om detta vittnar inte minst de pampiga ekarna och många stenmurarna. Det har också diskuterats om kullarna vid hål 17 och 18 kan vara gravhögar. Spännande är också teorierna om hur den fornnordiska sagan Beowulfkvädet i själva verket utspelar sig på Ekholmsjön liksom att förebilden för det svenska luciafirandet, Rangela, hade sin hemvist vid Ransundet, inte långt från Valnäs.

 

Klart är att Valnäs har medeltida anor. På 1500-talet ägdes gården av fogden Botvid Larsson Anckar och senare av hans ättlingar i familjerna Uggla och von Axelson. I slutet av 1800 talet ägdes gården av Liljedals glasbruk som bl.a., hade torvbrytning uppe vid hål 12. Torven, som senare värmde glasugnarna på Liljedal, kördes på en trallbana ner till 17:e tee där det fanns en liten utlastningshamn.Liljedal gick upp i Borgviks AB, och 1920 förvärvades det 300-åriga Borgviksbolaget av Billeruds AB. 40 år senare var det alltså dags att förvandla den forna åkermarken till golfbana. Vid den tiden var jordbruket sedan några år nedlagt.

Vill ni fördjupa er klubbens historia kan ni klicka på nedanstående länkar. Där finns utdrag ur den historik som gavs ut till klubbens 50-årsjubileum 2011.

Hur det hela började

Vägen mot 18 hål

Mot dagens förstklassiga bana

Tävlingsverksamhet

Juniorerna är klubbens framtid

Damer herrar oldies och nybörjare

Anställda genom åren

Styrelse och kommittéer

Valnäs innan golfbanan

Billeruds GK:s jubileums skrift kan köpas på kansliet för 20 kronor .

bottom of page