Vi vill rikta ett STORT TACK till alla medlemmar som var på plats under den gångna helgen.


Då var årets städdagar på Billeruds Golfklubb till ända.
Vi vill rikta ett STORT TACK till alla Er medlemmar som var på plats under den gångna helgen, er insats var fantastisk. Även ett stort tack till Torsdagsklubben och övriga eldsjälar som är en mycket värdefull resurs i banans utveckling. 

Återigen – STORT TACK! Klubbledning, styrelse och banpersonal.