NYTT DATUM FÖR VÅRMÖTET, TORSDAG 16 JULI KL. 18.00 (Vårmöte onsdag 18 mars kl. 18.00)


Medlemmar i Billeruds GK

Härmed kallas till ett mycket försenat vårmöte – och orsaken är ju känd för samtliga.

Vårmötet går av stapeln torsdag 16 juli kl 18.00 – i klubbens konferenslokal.

Vi är högst medvetna om att kallelsen, i tid inför mötet, inte överensstämmer med vad stadgarna föreskriver (minst 3 veckor innan) men vi har samtidigt svårt att tro att detta ska föranleda bekymmer för någon. För att vi ska kunna följa riktlinjerna om social distansering är anmälan i förväg obligatorisk – så att vi kan planera möblering etc.

Obligatorisk anmälan via länken, klicka här.

Väl mött den 16 juli.

Styrelse och klubbledning i Billeruds GK.

Medlemmar i Billeruds GK! Utifrån den senaste tidens utveckling av Corona Pandemin, samt rekommendationer från ansvariga myndigheter –har vi beslutat att ställa in Vårmötet i Billeruds GK den 18 mars. 

Det kan synas att ett vårmöte på Valnäs är långt från den dramatiska verklighet vi nu upplever – men bl.a. med omtanke om er medlemmar, har vi fattat detta beslut. I skrivande stund är det omöjligt att sia om hur pågående pandemi kommer att påverka vardagen för oss alla. Vi återkommer med kallelse till vårmöte så snart det låter sig göras.

Vi vill ändå passa på att informera er om något positivt – som att klubben nu gjort klart med ny greenkeeper inför 2020. En greenkeeper som vi kommer att presentera närmare inom kort. En greenkeeper som redan nu är sysselsatt med planering, skötsel och prioriterade åtgärder inför banans öppnande.

Om ni har funderingar kring ovanstående är ni välkomna att kontakta klubbchef Jörgen Carlsson, 0555-78 50 53, eller ordförande Claes Hugemark, 070-256 48 43.

Bästa golfhälsningar från
Styrelse och klubbledning på Billeruds GK