Välkomna ut till Billeruds Golfklub på Långfredagen!


  • Från klockan 10 finns vi på plats vid rangen, för att informera om hur vi tänkt oss utformningen runt rangeområdet, samt att du ska få prova på att slå ut lite bollar.
  • Det kommer att finnas möjlighet att få lite i magen – då Robin erbjuder något lättare utifrån terrassen. För den fikasugne finns även kaffe med tillbehör att tillgå via kiosken på nian, mellan 11-14 
  • Vår tränare Kristofer Karlsson finns på rangen mellan 10-15
  • Säsongsstart i shopen öppet mellan 10-14

Välkomna till en ”smygstart” på säsongen – där vi självklart även hjälps åt att ta ansvar utifrån rådande pandemi.

Klicka här för mera information