SGF:s Regelkort 2015 samt tillägg lokala regler Billeruds GK


År 2015 kommer klubben att använda SGF:s Regelkort 2015
Regelkortet innehåller Lokala regler och tävlingsbestämmelser. Gäller alltid.
Dessutom finns ett tillägg som gäller för Billeruds Golfklubb, Lokala regler för Billeruds Golfklubb 2015

 

Hämta SGFs Regelkort 2015

Hämta Lokala regler 2015 Billeruds GK till SGFs regelkort