Spelrätter


Spelrätter finns att hämta ut på klubbens kansli.

Köp eller hyra spelrätt
Du kan köpa eller hyra en spelrätt av klubben:
Köp: 3000:- (from 1/1 2011)
Hyra: 700:- (from 1/1 2011)

För de medlemmar som vill sälja en spelrätt hänvisar vi till Spelrättsbörsen på Golf.se. Spelrätter kan köpas på spelrättsbörsen eller av klubben.

Spelrättsbestämmelser Spelrättsbestämmelser   Spelrättsbestämmelser Förklaring till spelrättsbestämmelser   Spelrättsbestämmelser Uthyrning av spelrättsbevis

SpelrättsbestämmelserÖverlåtelse av spelrättsbevis   Spelrättsbestämmelser Överlåtelse av spelrättsbevis till närstående Spelrättsbestämmelser Stadgar