Medlem/Spelavgifter 2022


Platina – 7 150 kr + arbetslån 400 kr

Guld – 5 540 kr + arbetslån 400 kr

Guld 80+ – 3 020 kr

Medlem 22-27 år – 3 590 kr + arbetslån 400 kr

Silver – 4 540 kr + arbetslån 400 kr

Brons greenfee – 1 095 kr

Junior 0-12 år – 500 kr

Junior 13-18 år – 1 520 kr + arbetslån 400 kr

Junior 19-21 år – 1 820 kr + arbetslån 400 kr

Övrigt

Rangebollar/Solokort 20 hinkar á 30 bollar – 395 kr + solokort 60 kr

Rangebollar 1 hink á 30 bollar – 35 kr

Golfbilar medlemmar – 400 kr (utan läkarintyg), 220 kr (med läkarintyg)

Golfbilar gäster – 450 kr (utan läkarintyg), 300 kr (med läkarintyg)

Säsongskort golfbil – 2 700 kr

Vagnplatser – 300 kr/säsong

Förmåner 2022