Medlem/Spelavgifter 2023


Platina – 588 kr i månaden (Årskostnad: 7 050 kr)**

Guld – 454 kr i månaden (Årskostnad: 5 440 kr)**

Guld 80+ – 234 kr i månaden (Årskostnad: 2 800 kr)*

Medlem 22-27 år – 275 kr i månaden (Årskostnad: 3 290 kr)**

Silver – 371 kr i månaden (Årskostnad: 4 440 kr)**

Brons greenfee – 66 kr i månaden (Årskostnad: 795 kr)*

Junior 0-12 år – 0 kr i månaden

Junior 13-18 år – 91 kr i månaden (Årskostnad: 1 090 kr)**

Junior 19-21 år – 116 kr i månaden (Årskostnad: 1 390 kr)**

* Medlemsavgift 500 kr/år tillkommer.

** Medlemsavgift 500 kr/år samt arbetslån 400 kr/år tillkommer.

Övrigt

Rangebollar/Solokort 20 krediter á 35 bollar – 495 kr + solokort 60 kr

Rangebollar 1 hink á 30 bollar – 40 kr

Golfbilar medlemmar – 420 kr (utan läkarintyg), 250 kr (med läkarintyg)

Golfbilar gäster – 480 kr (utan läkarintyg), 300 kr (med läkarintyg)

Säsongskort golfbil – 2 900 kr

Vagnplatser – 500 kr/säsong