Styrelse & kommittéer 2021


Styrelse:

 • Ordförande: Claes Hugemark
 • Vice ordförande: Anders Karlsson
 • Sekreterare: Ulf Holmgren
 • Kassör: Malin Eriksson
 • Övriga ledamöter: Malin Persson, Roger Åslund, Daniel Englund

Valberedning 2020:

 • Sammankallande, Lars Karlsson
 • Stefan Johansson, Inga-Stina Åkerblom

Revisorer:

 • Lars Esping
 • Sture Sköld
 • Suppleant, Margareta Forsberg

Kommittéer, ordförande

 • Bana, Anders Karlsson
 • Junior,
 • Medlem,
 • Tävling,
 • Marknad, Cristian Vidal
 • Oldies, Lars Karlsson
 • Fastighet, Rolf Edlund