Styrelse & kommittéer 2022


Styrelse:

 • Ordförande: Claes Hugemark
 • Vice ordförande: Anders Karlsson
 • Sekreterare:
 • Kassör: Malin Eriksson
 • Övriga ledamöter: Malin Persson, Roger Åslund, Daniel Englund, Anders Leander

Valberedning 2022:

 • Sammankallande,

Revisorer:

 • Lars Esping
 • Sture Sköld
 • Suppleant, Margareta Forsberg

Kommittéer, ordförande

 • Bana, Anders Karlsson
 • Junior,
 • Medlem,
 • Tävling,
 • Marknad, Cristian Vidal
 • Oldies, Marita Johansson
 • Fastighet, Rolf Edlund