Styrelse & kommittéer


Styrelse:

 • Ordförande: Claes Hugemark
 • Vice ordförande: Karl-Erik Grund
 • Sekreterare: Kristina Lindén
 • Kassör: Per-Åke Grunnan
 • Övriga ledamöter: Göran Carlson, Anders Karlsson, Ulf Holmgren

Valberedning:

 • Sammankallande, Lars Karlsson
 • Stefan Johansson, Inga-Stina Åkerblom

Revisorer:

 • Nils Ivarsson
 • Lars Esping
 • Suppleant, Margareta Forsberg

Kommittéer, ordförande

 • Bana, Anders Karlsson
 • Junior,
 • Medlem,
 • Tävling, Thomas Kronberg
 • Marknad, Cristian Vidal
 • Oldies, Lars Karlsson
 • Fastighet, Rolf Edlund