Lokala regler & VGDF regelkort


Lokala regler Billeruds Golfklubb 2021

Värmlands Golfdistriktsförbunds Regelkort 2021 gäller med följande tillägg:

1. Out of Bounds Regel 18.2

De vita stolparna för el-staketenhål 2 och 3 samt på hål 6 definierar gränsen för out of bounds.

  • Elstaket hål 2 och 3

Stängseltrådarna befinner sig här utanför banan och ger därför ingen lättnad.

  • Elstaket hål 6

Om en spelares boll ligger på banan inom två (2) klubblängder från elstaketet som visar gränsen för out of bounds på hål 6 får spelaren utan plikt ta lättnad enligt regel 16.1 och då som referenspunkt använda den punkten som är två (2) klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

2. Pliktområden Regel 17

  • Pliktområden hål 1 och 5 gräns mot väg

Asfaltkantenuppfartsvägen utgör gräns mot vägen för de markerade pliktområden som finns längs vägen på hål 1 och hål 5. (Vägen är oflyttbart tillverkat föremål).

  • Referenspunkt på andra sidan av pliktområde

För boll som har sista skärningspunkten in i pliktområdet vid asfaltkanten får man, om man väljer Lättnad i sidled, taga referenspunkten på den motsatta sidan av pliktområdet på samma avstånd från hålet som sista skärningspunkten.

3. Mark under arbete, MUA                       Regel 16.1

  • Berg i dagen och jordfast sten på en finklippt del av spelfältet samt området inom ett scorekort därifrån, är mark under arbete.
  • Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten är mark under arbete. Inverkan av skador orsakade av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
  • Dräneringar täckta med öppen jord/nysått är mark under arbete. Inverkan enbart på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

4. Oflyttbart tillverkat föremål                       Regel 16.1

  • Avståndsmarkeringar

Alla avståndsmarkeringar är oflyttbara tillverkade föremål.

5. Organisk del av banan

  • Stenmurar

Stenmurarnahål 4/18 samt hål 7 är organiska delar av banan Lösa delar får inte tas bort. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 19.

Plikt för brott mot lokal regel:  Allmän plikt

(Slagspel:  Två (2) slag;      Matchspel:  Förlust av hål)

Tillfälliga lokala regler anslås vid klubbhuset

Utskrivna Värmlands Golfdistriktförbunds Regelkort 2021 finns i kansliet.

Senaste justering 2021-05-07