Annorlunda upplägg gällande städdagar 2021


Som ni har kunnat bevittna sedan pågående pandemi bröt ut – så har klubben varit mycket noga med att följa myndigheters rekommendationer.

För det första vill vi absolut inte äventyra din hälsa, och för det andra ej heller äventyra möjligheten att få hålla anläggningen öppen.

Så här års brukar vi av tradition anordna städdagar – för att förbereda banan för spel när säsongen så småningom drar igång.

Även om vi på dessa dagar sprider ut oss på ett större område – så anser vi att ett anordnande av städdagar, med kanske över 100 deltagare sänder fel signaler.

Den viktigaste åtgärden på banan är att få bort löv ur diken – så att vatten kan transporteras på ett bra sätt vid regn.

Tag gärna med egen kratta och för er som saknar kommer vi att ordna med krattor etc så att du som önskar kan åka ut till banan och göra ett arbetspass när du så önskar – vi kommer även att lista de områden där behovet är störst (och stryka allt eftersom de är klara)

Har du funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss nedan.

Även om städdagarna brukar vara populära och har en lång tradition – så hoppas vi du håller med om att årets variant är att föredra.

Claes Hugemark, ordförande
Jörgen Carlsson, klubbchef
Richard Nyström, banchef
Anders Karlsson, ordf. bankommittén
Ulrika Johnsson, kansliet