Lokala regler & SGF regelkort


Lokala regler Billeruds GK 2017   
Svenska Golfförbundets Regelkort 2017 gäller med följande tillägg:

1.Out of Bounds Regel 27 

De vita stolparna för el-staketen på hål 2 och 3 samt hål 7 och 8 definierar gränsen för out of bounds.

Stängseltrådarna befinner sig här utanför banan och ger därför ingen lättnad.

(Ordningsregel: på hål 7 och 8 är det förbjudet att gå in i out of bounds området!)

(Lättnad för Elstaket hål 6: Se punkt 4 nedan!)

2. Vattenhinder Regel 26

  • Sidovattenhinder hål 1 och 5 gräns mot väg, asfaltkanten på uppfartsvägen utgör gräns mot vägen för de markerade sidovattenhinder som finns längs vägen på hål 1 och hål 5. (Vägen är oflyttbart hindrande föremål)
  • Omarkerade diken, omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret.

3. Mark under arbete, MUA Regel 25-1

  • Berg i dagen och jordfast sten på en finklippt del av spelfältet samt området inom ett scorekort därifrån, är mark under arbete.
  • Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten är mark under arbete. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
  • Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.
  • Dräneringar täckta med öppen jord / nysått är mark under arbete. Inverkan enbart på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

4. Oflyttbara hindrande föremål, Regel 24-2

  • Skydd av unga träd, om ett träd, som identifierats med stödpinnar eller orange markering påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving måste bollen lyftas och utan plikt droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om

(a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller

(b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

  • Elstaket hål 6

På hål 6 är stängselstolparna av omålat trä. Där är stolpar och stängseltrådar oflyttbara hindrande föremål på banan och spelaren får ta lättnad för störande inverkan av dessa enligt Regel 24-2

(Lättnad för Elstaket hål 2 och 3 samt hål 7 och 8: Se punkt 1 ovan!)

  • Avståndsmarkeringar

Alla avståndsmarkeringar, inklusive gul-svarta 150-meterspinnar, är oflyttbara hindrande föremål.

5. Droppzon hål 2

Om det är känt eller så gott som säkert att en boll ligger i (det omarkerade) sidovattenhindret efter green på hål 2 får spelaren ta lättnad enligt Regel 26-1 eller, som alternativ med ett slags plikt, placera en boll på den utlagda utslagsmattan, vilken utgör Droppzon.

6. Organisk del av banan

Stenmurarna på hål 4/18 samt hål 7 är organiska delar av banan Lösa delar får inte tas bort. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28.

Plikt för brott mot lokal regel

Slagspel: Två (2) slag; Matchspel: Förlust av hål

Tillfälliga lokala regler anslås vid klubbhuset

SGFs-regelkort-2017